BG  |   EN  |   FR  |   RU  |  

Мазутни горелки 

Мазутни горелкиАвтоматичните моноблокови мазутни горелки са предназначени да комплектоват водогрейни и парни котли, индустриални и технологични съоръжения, изискващи автоматизирано регулиране при топлинна мощност на топлоизточника и свръхналягане в горивната камера в границите, посочени в техническите данни за всеки типоразмер.
За комплектоване на спомагателни корабни котли, се предлагат мазутни горелки ? Морско изпълнение.
Мазутните горелки осигуряват:
- пълна автоматизация на горивния процес;
- сигурност по време на работа;
- леко обслужване и експлоатация;
- ефективно регулиране разхода на гориво;
- надеждна работа;
- лек монтаж и демонтаж.
Мазутните горелки се произвеждат в няколко типоразмера с топлинна мощност от 0,17 до 1,16 Gcal/h.
Предназначени са да изгарят средно тежки минерални течни горива с максимален вискозитет до 3°Е при 80 °С.
Конструкцията на горелките осигурява солидно изпълнение с прегледно разположение на компановащите елементи.
За подгляване на тежко гориво и поддръжане на температурата му в определени граници към горелката е монтиран автоматичен електроподгревател.
Възможността за завъртане на корпуса осигурява лек монтаж и експлоатация.Интересувате се от тeзи продукти? Попитайте тук подробности:

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Телефон:
Вашият e-mail адрес:
Моля, въведете Вашият e-mail адрес
Име на фирма:
Вашето запитване:
Моля, въведете Вашият коментар