BG  |   EN  |   FR  |   RU  |  

Канални вентилатори 

Канални вентилатори. Канален вентилатор от Спартак АДКанални вентилатори от типа ВК са предназначени за директен монтаж във въздуховодната мрежа. Използват се като основни елементи на общообменни и местни вентилационни инсталации в помещения от класове П-І; П-ІІ; П-ІІА и П-ІІІ, съгласно ПСТН-94 г.

Произведените от Спартак АД канални вентилатори транспортират чисти (без механични примеси) взривобезопасни смеси и газове с температура до 323,16°К (+50°С).

По желание на клиента нашите канални вентилатори могат да се комплектоват с шумозаглушител.

Предлаганите канални вентилатори осигуряват дебит до 3 800 m3/h и налягане до 800 Pa.


Канален вентилатор, канални вентилатори
 

 
Спартак АД има съоръжения и условия за производство на стандартен и поръчков канален вентилатор за вграждане във вентилационни инсталации с различни присъединителни размери. Видът на кокретния канален вентилатор се определя от системата. 
 
Как да прецените какъв проект за канален вентилатор или какви стандартно произвеждани канални вентилатори да поръчате. Представяме класификция на типове помещения и сгради, дефинирана в нормативната уредба.
 
Клас Ф5 включва производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, промишлени помещения и съоръжения с постоянен режим на работа. Според пожароопасните и взривоопасни свойства на използваните, произвеждани или съхранявани вещества, материали и продукти, както и количествата им, а също технологичните процеси, клас Ф5 се подразделя на категории по ПО от Ф5А до Ф5Д. Според тази класификация се проектират вентилационните системи, в които се вграждат канални вентилатори, произведени от Спартак АД. Какъв канален вентилатор да се вгради на конкретно място зависи от множество фактори.
 
Към помещенията от втора група "Повишена пожарна опасност" спадат помещения и сгради, в които се използват, произвеждат или съхраняват горими материали. При тях има специални изисквания към вентилационната система, както и към вградения на съответното място канален вентилатор. Места от тази група се разделят на четири класа по пожарна опасност:
 
П-I – места в помещения на строежи от кат. Ф5В и Ф5Г, в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура над 55 до 120 °С;

П-II – кат. Ф5В, в които се отделят горими прахове или влакна, преминаващи в суспендирано състояние. За опасността от пожар (но не и от експлозия) са от значение физическите свойства на праховете и влакната (малка раздробеност, голяма влажност и ДКГВ над 65 g/m3), или когато съдържанието прахове и влакна във въздуха не достига необходимата общообемна концентрация за експлозия;
 
П-IIа – кат. Ф5В. Отделят се, употребяват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 120 °С, или твърди горими вещества и влакнести продукти, за които липсват характерните признаци за зоните в помещенията от клас П-II;

 

П-III – места в строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, разположени на открито, в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 55 °С, или твърди горими материали.


Интересувате се от тeзи продукти? Попитайте тук подробности:

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Телефон:
Вашият e-mail адрес:
Моля, въведете Вашият e-mail адрес
Име на фирма:
Вашето запитване:
Моля, въведете Вашият коментар